I takt med at Det Islamiske Trossamfund blev større og mere kendt, opstod der helt

naturligt en større efterspørgsel blandt vores interessenter. Det være sig både naboer,

politikere, journalister og studerende, som alle i stigende grad begyndte at henvende

sig til os med henblik på at få viden om Islam. Det var startskuddet til DIT-Foredrag, som

blev etableret af en gruppe foredragsholdere, som dedikerede noget af deres tid til at administrere tilmeldinger og holde foredrag for både folkeskoler, gymnasier, universiteter, virksomheder og organisationer landet over.


Vi har omtrent 4.300 besøgende gæster årligt, som kommer for at se moskéens lokaler og for at høre et oplæg om Islam, og dette tal er stigende. Vi er meget taknemmelige for den store interesse, da det giver os mulighed for at bidrage positivt til debatten om Islam og muslimer. Vi ser os selv som en vigtig medspiller i debatten og ikke som en passiv tilskuer uden gavn.


Vision

  • At imødekomme den stigende interesse for Islam og muslimer
  • At bygge bro mellem muslimer og ikke-muslimer i Danmark
  • At afmystificere fordomme og fjerne fejlopfattelser af Islam


Foredragsholdere
Vores foredragsholdere er kompetente personer, som oprigtigt interesserer sig for både deres religion og det danske samfunds ve og vel, og flere har nu efterhånden mange års erfaring i at holde foredrag. De er alle født og opvokset i Danmark, og har en dyb indsigt i de danske samfundsforhold. De gennemgår et specielt forløb, så de kan være klædt på til at holde foredrag og så vores gæster kan få det største udbytte af besøget.

Om os
DIT Foredrag er en del af Det Islamiske Trossamfund (DIT). DIT har altid været kendt for at række hånden ud til det omgivende samfund. Siden vi blev grundlagt, har det været en del af vores tilgang at være en del af det omgivende samfund og være brobygger i alt, hvad vi foretager os. Vi holder vores døre og sind åbne, da vi tror på sameksistens frem for konfrontation. Det er den ånd, som vores grundlægger Ahmad Abu-Laban lagde for dagen, og det er selvsamme ånd, der lever videre mange år efter hans bortgang.