Pressemeddelelser

Her kan du læse pressemeddelser fra Det Islamiske Trossamfund (DIT) og Muslimsk Ungdom i Danmark (MUNIDA)


Spørgsmålene der aldrig stilles, og svarene der derfor ikke kan gives

Mange spørgsmål er blevet stillet de sidste par dage, og de fleste går på hvilke tiltag, der nu skal gøres fremover for at undgå sådanne tragiske hændelser. Det muslimske trossamfund er blevet spurgt ud, om hvad de vil gøre for at undgå radikaliserede muslimer. Det jødiske samfund er blevet spurgt ud, om hvad de mener er nødvendigt. Integrationsministeren er blevet spurgt ud om antiradikaliseringsprogrammer.

Læs mere her:

http://wakf.com/index.php/da/presse/938-sporgsmalene-der-aldrig-stilles-og-svarene-der-derfor-ikke-kan-gives 


Forsøg på dæmonisering af det muslimske lokalsamfund i Århus

De seneste par dages mediefokus på en lokal moske i Århus vidner endnu engang om mediernes forsøg på at misforstå og fejlcitere visse minoritetsgrupper samt visse politikers iver efter at drive mikropolitik på baggrund af disse misforståelser og fejlciteringer.

Læs mere her:

http://wakf.com/index.php/da/presse/521-pressemeddelelse-fra-det-islamiske-trossamfund-ang-forsog-pa-daemonisering-af-det-muslimske-lokalsamfund-i-arhus 


Injurier fremsat mod Det Islamiske Trossamfund

I forbindelse med gårsdagens indlæg i Berlingske Tidende under overskriften ”Iskoldt forhold mellem Trossamfund og København: Giv os 10.000 kroner og sig undskyld”, kan der yderligere oplyses, at der allerede er indgået forlig i danske, britiske og hollandske medier, hvor man også har trukket injurierende udtalelser tilbage og beklaget disse. Det skal endvidere understreges, at det væsentligste ikke er, hvorvidt der undskyldes eller betales 10.000 kr, men at der har været anvendt forkerte og injurierende udtalelser, som der ikke har kunnet føres sandhedsbevis for.

Læs mere:

http://wakf.com/index.php/da/presse/1313-pressemeddelelse-vedrorende-injurier-fremsat-mod-det-islamiske-trossamfund 


Fælles pressemeddelelse: Muslimsk gravplads udsat for voldsom gravskænding

Danske muslimer vågnede lørdag morgen op til en nedslående og bekymrende nyhed om, at den muslimske gravplads i Brøndby i løbet af natten var blevet groft raseret og skændet. Omkring 50 grave er blevet hærget, hvoraf nogle har fået ødelagt gravsten med uoprettelig skade til følge. De pårørende er dybt chokerede og sorgbetyngede grundet forstyrrelsen af deres kæres gravfred.

Læs mere:

http://wakf.com/index.php/da/presse/1065-faelles-pressemeddelelse-muslimsk-gravplads-udsat-for-voldsom-gravskaending 


Vi er forfulgt af ekstremister [MUNIDA]

ekstremister

Torsdag eftermiddag var vi vidner til, at landets presse, visse politikere og ukritiske følgere er gået i spåner grundet weekendens arrangement – Desert Rose – med Sheikh Kamal El Mekki, afholdt af AlMaghrib Institute Denmark. Der skulle efter sigende være tale om en religiøs forkynder, der opfordrer til ulovlig adfærd, drevet af et stærkt fjendskab mod andre trossamfund.

Læs mere ...

Vi lader os ikke tie, Kamal El Mekki skal tale [MUNIDA]

tie

Vi har siden i torsdags været vidne til, hvordan udtalelser bliver taget ud af kontekst, kriminaliseret og fordrejet til at tjene egen tjeneste om at forbyde islamisk undervisning i danske institutioner og Danmark generelt. Vi har oplevet, hvordan den stigmatiserende og øredøvende ensrettede diskurs i Danmark har forstummet og lammet den danske befolkning til ikke at turde åbne dørene og være kritiske over for de beskyldninger, medierne ukritisk fremstiller.

Læs mere ...

Det Islamiske Trossamfund tager stærkt afstand fra terror

Søren Espersen har i dag udtalt, at man bliver nødt til at bombe civile – herunder børn og kvinder – i krigen mod Daesh. Vi er i Det Islamiske Trossamfund, og hele det muslimske samfund i Danmark, dybt forargede over denne udtalelse. Det er dybt forrykt, at en toppolitiker og en leder af vores land kommer med en så inkriminerende udtalelse. Ikke blot går den på kompromis med alt, hvad Danmark står for – et samfund, der bryster sig af menneskerettigheder, frihed og tolerance – men det er også en direkte opfordring til at begå terror, for det er hvad det er, når man direkte opfordrer til at gå efter civile mål med henblik på at opnå et politisk mål.

Læs mere:

http://wakf.com/index.php/da/presse/1255-pressemeddelelse-det-islamiske-trossamfund-tager-staerkt-afstand-fra-terror 


Ungdommen har talt [MUNIDA]

ungdommen

Hjertelig latter, høj spiritualitet og dyb indsigt i menneskehedens profet, Profeten Mohammad (må Guds fred og velsignelser være med ham) var, hvad der fyldte i moskéen, da Shaykh Kamal El Mekki gæstede os søndag eftermiddag. Moskéen summede af mennesker, der var kommet langt og fjernt for med egne ører at høre hovedpersonen tale og med egne ører at bedømme, hvem det hele handlede om.

Læs mere ...

Angreb på Krudttønden

Tid til at være seriøse. Angrebet på Krudttønden i dag trækker dybe spor i vores samfund. En forkert handling, der desværre har haft uheldige konsekvenser med tab af en civil persons liv. Flere politifolk er blevet sårede, og der skal ikke herske nogen tvivl om, at det er vigtigt at forebygge at flere såres eller skades i de næste par dage og uger.

Læs mere her:

http://wakf.com/index.php/da/presse/922-angrebet-pa-krudttonden 


De juridiske skridt mod nogle medier, politikere og bloggere

Når der harceleres over, at man gerne vil have sandheden frem

De seneste dage har der været nogle utilfredse røster på de sociale medier over, at vi igennem vores advokat har indledt en juridisk proces mod nogle personer for at have udtalt sig injurierende. Vi vil ikke kommentere på de enkelte søgsmål, hvilket der er flere af, men vi vil gerne redegøre for vores tanker vedrørende situationen.

Læs mere her:

http://wakf.com/index.php/da/presse/1337-pressemeddelelse-vedr-juridiske-skridt-mod-nogle-medier-politikere-og-bloggere 


Angreb på fransk satireblad, Charlie Hebdo.

Flere civile mennesker er blevet dræbt som følge af en handling udført i Paris på medarbejdere og politibetjente tilknyttet det franske satiremagasin Charlie Hebdo. En del uklarheder er knyttet til selve episoden, herunder de tilgrundliggende motiver og hvem gerningsmændene er. Politiet er derfor på nuværende tidspunkt i gang med en storstilet jagt og efterforskning og af helt konkrete grunde kan der ikke kommenteres på den pågældende sag endnu, da gætterier og forudindtagethed aldrig gavner nogen, men tjener til stigmatisering af flere grupper.

Læs mere her:

http://wakf.com/index.php/da/presse/862-pressemeddelelse-vedr-fransk-satirblad