Foredrag og Moskébesøg


For at imødekomme den stigende interesse for Islam og muslimer, bygge bro mellem muslimer og ikke-muslimer i Danmark og afmystificere fordomme og fjerne fejlopfattelser af Islam, så tilbyder vi følgende for alle interesserede, større grupper eller klasser såvel som enkelte personer:


1. Besøg en moské
Få en rundvisning i moskéens lokaler. Moskeen har stor betydning for muslimer, og virker som et tilbedelsessted, hvor bl.a. de 5 daglige bønner udføres. Den fungerer ligeledes som et samlingssted og aktivitetscenter for muslimerne i samfundet og bruges derfor til forskellige formål for muslimer i alle aldre. Rundvisningen består af en introduktion til indretningen og funktionen af områderne i moskeen med henblik på at forstå, hvilken betydning de har for muslimernes praksis. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs og få stillet sin nysgerrighed.

2. Foredrag om Islam
Vi tilbyder et foredrag om Islam. En stigende efterspørgsel på viden om islam og muslimer har givet base for foredragsprojektet i Det Islamiske Trossamfund igennem de sidste 8 år. I foredraget giver foredragsholderen en generel introduktion af Det Islamiske Trossamfund og en gennemgang af de grundlæggende principper i religionen, efterfuldt af et emne I har valgt inden for islam. Foredraget tilbydes på dansk eller engelsk, og vi sørger for lette forfriskninger undervejs.


Under og efter alle foredrag er der mulighed for at stille spørgsmål, og en rundvisning vil også være inkluderet.


 1. Islam Generelt
  Dette foredrag tilbyder en udvidet gennemgang af de mest grundlæggende principper i Islam, herunder gudsbegrebet, Profeten Muhammad, Koranen, de fem søjler og de seks trosartikler, samt hvordan religionen praktiseres i en dansk kontekst.

 2. Muslim i Danmark
  Dette foredrag varierer ift. den person, som holder foredraget, men typisk handler det om, hvorfor man praktiserer sin tro i denne tid, samt om muslimers hverdag, bidrag til samfundet, forhold til ikke-muslimer osv. Kan man være dansk og muslim? Er det muligt at overholde religionens anvisninger uden at gå på kompromis? Hvordan oplever vi debatten vedrørende Islam og muslimer?

 3. Islam og Konversion
  Troen på Gud er et aktivt valg, som man på et tidspunkt i sit liv tager, uanset om man er født ind i en religion eller ej. Hvilke tanker kan der ligge bag, når man vælger at tro på Gud i det 21. århundrede, nu når eksempelvis naturvidenskaben er så fremherskende og ikke kan bevise Guds eksistens, og hvorfor skifter man sin tro? Book dette foredrag, mød en konvertit og hør om, hvorfor man vælger at konvertere til lige netop Islam.

 4. Islam og Politik
  Dette foredrag belyser den politiske side af Islam, og hvordan politik er en integreret del af den muslimske tro og praksis. Der vil blive talt om opbygningen af en traditionel islamisk stat samt perspektiveres til den nutidige situation, som de fleste muslimske lande befinder sig i. Vi vil desuden forklare begrebet sharia og diskutere termer som ekstremisme, islamisme og lignende.

 5. Andet
  Der er selvfølgelig også mulighed for at booke foredrag om andre emner. Uddyb da venligst emnet under 'Bemærkninger og andet' nederst på Booking-siden.

3. Interviews og opgaver
Der er også mulighed for at få besvaret spørgsmål eller interviewe muslimer til skoleprojekter og opgaver. Det Islamiske Trossamfund stiller sig til rådighed for elever og studerende, der er i gang med at lave opgaver om islam eller muslimer. Besvarelsen/interviewet kan være telefonisk, ved møde eller over mail. Bestil tid og få svar på spørgsmålene.

4. Overværelse af fredagsbøn
Har du altid haft lyst til at overvære en fredagsbøn, så har du mulighed for det her. At bede i fællesskab bliver i islam anset for at have flere sociale og spirituelle fordele end at bede for sig selv. Fredagsbønnen er en fællesbøn, der bliver afholdt i moskeen ugentligt og er obligatorisk for muslimer at deltage i. Den ledes af en imam, som står foran forsamlingen og fremsiger en prædiken, der er en essentiel del af fredagsbønnen. Prædiken kan omhandle flere emner, men fokuserer ofte på spirituelle påmindelser, der skal motivere det muslimske samfund til at gøre gode gerninger og styrke deres forhold til Gud. Prædiken foregår på arabisk og oversættes til dansk efterfølgende. En anden essentiel del af fredagsbønnen er selve bønnen, der bedes med imamen som leder.


Fredagsbønnen har en varighed af ca. 45 min, og når vi har sommertid, begynder vi klokken 13:45, og ved vintertid begynder vi klokken 12:45.